– Vi mottar svært mange telefoner, og det er bra

Kongsberg interkommunal legevakt har i helgen hatt ekstramannskap, for å nå alle telefonene som kommer inn til legevakten.