Det er flott at Høyre går høyt på banen med mål om å etablere et e-sport-tilbud, det er vi selvsagt også for. Arbeiderpartiet hatt samtaler med lokale idrettslag og snakket om hvilke muligheter som ligger i et slikt tilbud. De peker på at det bør ligge sentralt, at kommunen må bidra og at det er et ønske om samarbeid med næringslivet.

Det vi nå må få på plass er en finansiering og en organisering av tilbudet. Arbeiderpartiet ønsker å signalisere at vi vil strekke oss langt for å etablere et tilbud som er godt for ungdommen. E-sport er en av de raskest voksende idrettene i verden, og er allerede enormt stor på verdensbasis. Vi har i år, for første gang i Norge, e-serie i FIFA som går parallelt med Eliteserien i fotball. Dette er ett av mange eksempler på at e-sport er kommet for å bli. Vi vet at mange av dagens unge, og ikke fullt så unge, ønsker et slikt tilbud. Da må fellesskapet stille opp.

For Arbeiderpartiet handler dette om tre ting. For det første er det viktig å organisere aktivitet, der unge får muligheten til å dyrke interessene sine i fellesskap med unge. For det andre er det viktig å få på plass et tilbud, fordi det er en kostnadskrevende idrett. Det koster mye penger å kjøpe utstyret som skal til for å kunne delta fullverdig innenfor e-sport. Det er derfor nødvendig at fellesskapet stiller opp, slik at muligheten til å være aktive gamere ikke styres av foreldrenes lommebok. For det tredje så er dette en potensielt viktig rekrutteringsbase for industrien i byen. Dette er unge som både kan bidra til nyskapning og innovasjon, men også bli dyktige kompetente arbeidsfolk i industrien. I Sverige er spillindustrien stor, det er ingen grunn til at den ikke skal kunne være det i Norge. Da er Kongsberg den helt naturlige byen for en slik utvikling.

Så selv om Høyre forsøker å fremstille e-sportssatsing som sin sak, så er dette noe vi også har vært opptatt av en stund. Vi gleder oss til å realisere en slik satsing. Første steg på veien er kanskje å etablere et Gamingens hus på Kongsberg, kanskje Fredheim kan være en passende plassering?