Sammen med Trine Doull og Gunn-Marit Uverud fra Kongsberg har hun tatt initiativ til å starte opp IPS- International Intentional Peer Support (IPS) i Kongsberg.

– IPS kan oversettes til bevisst likepersonsarbeid (BLI) og handler om å skape gode relasjoner via samtale som bygger på undring og nysgjerrighet for den andres ståsted, forklarer Lofthus.

BLI bygger på traumebevisst omsorg og ser på hvordan livet har påvirket den enkeltes livssituasjon.

– Vi ser at det er et behov for et lavterskeltilbud. Ikke i istedenfor, men i tillegg til tilbud som allerede finnes innenfor det profesjonelle behandlingsapparatet.

Doull, Uverud og Lofthus skal starte en samtalegruppe med fokus på relasjoner. Målet er å få til en samfunnsendring.

– Ikke alltid man trenger psykolog

– Vi ønsker oss et samfunn hvor det er naturlig å snakke om ting som er vanskelig. Å tørre å snakke åpent om problemer og psykisk helse, forklarer Gunn-Marit Uverud.

Planen er å få til et lavterskeltilbud for unge, eldre, voksne, barn, kvinner og menn som trenger noen å snakke med. Målet er å lære av hverandres erfaringer og ha fokus på gode relasjoner. Et sted det føles trygt å prate om tanker, problemer og opplevelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Ofte får personer som ber om hjelp beskjed om at det er lange ventelister hos psykolog, eller beskjed om å oppsøke en lege for å få medisiner. Men det er ikke alltid man trenger medisiner eller psykolog, kanskje trenger man bare en samtalepartner, eller noen som vil lytte. Det er det vi kan tilby, forteller Lisa Archibald.

Archibald var en av dem som var med på å starte IPS i New Zealand.

– Prat om det når det skjer, ikke etterpå

– Ofte prater vi om hendelsene, følelsene og tankene i ettertid, ikke når opplevelsene er ferske. Det ønsker vi å gjøre noe med, forklarer Lofthus.

Hun er opptatt av å skape en tygg møteplass.

– Vårt møtested skal være et trygt sted hvor ingen dømmer hverandre og ingen behøver å være redd for og forteller om vanskelige tanker og følelser. Her vil du bli møtt med åpenhet og forståelse, samt andre som kanskje har tenkt og følt på akkurat det samme, forklarer Lofthus.

Lofthus er tydelig på at dette er ikke et «kaffeslabberas» men et ordentlig samtaletilbud med definerte rammer.

– Vi ser også for oss at dette på sikt også kan bidra til at mennesker som i dag står uten jobb eller jobbtilbud kan komme tilbake til jobb.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Egne erfaringer med psykiske utfordringer er bakgrunnen for at de tre ønsker å starte opp.

– Vi spør ikke hva feiler det deg, men hva har hendt med deg? Vi spør ikke hva er galt, men heller hva har skjedd? Det er viktig å tenke gjennom hvordan vi møter mennesker. Det skal føles trygt å prate om ting som er vanskelig. Man skal ikke dømme eller anklage, men lytte for å forstå, forklarer Lisa Archibald.

Hun har kommet på besøk til Kongsberg for å lære bort IPS-teknikken til Trine Doull, Gunn-Marit Uverud og Ann-Mari Lofthus. Når de tre får startet opp tilbudet i Kongsberg vil det bli det første i Norge.

Ønsker en forandring

– Det skal være mulig å bare møte opp. Ingen påmelding eller at man trenger å gi beskjed at man kommer, eller ikke kan komme allikevel. Vi ser for oss å også gjøre ulike aktiviteter sammen. Gå tur, lage mat, hogge ved, etc. Vi er ikke helsepersonell og dette er ikke behandling, men en form for egenterapi sammen med andre i form av samtaler, forklarer Lofthus.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– IPS handler om å bruke våre egne erfaringer til å utforske hendelser i livene våre gjennom samtale. Gjennom å utfordre og bli utfordret på vår forståelse, får vi en annen bevissthet om oss selv og de historiene vi forteller til oss selv og omverdenen, forklarer Lofthus.

Mottoet og målet med IPS er følgende:

Fra å hjelpe til å lære, fra individuell til forhold fra redsel til håp og muligheter.