Det er derfor viktig at vi i Norge har et godt og mangfoldig tilbud som tilfredsstiller elevenes behov.

Ingen elever er like, og skolen skal være et sted alle føler seg sett og ivaretatt. Den typen undervisning som passer best for en elev, er ikke nødvendigvis den best egnede for en annen elev. Friskoler og privatskoler gir elever mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen, slik at alle kan få et tilbud som passer for dem.

Skoler har det samme målet, uavhengig av om de er private eller offentlige. Det viktigste er at elevene får god undervisning og opplæring. Derfor er det viktigere at vi fokuserer på kvaliteten skolene gir, istedenfor hvem som styrer den.

På landsbasis scorer fri- og private skoler best på statistikk over resultater, både i grunnskolen og videregående. Flere av disse skolene har i etterkant av offentliggjøringer, opplevd en økt tilstrømming av elever fra nærliggende skoler. Dette skaper et insentiv til at de andre skolene må holde tritt med utviklingen, noe som vil være det beste for elevene.

Alle som ønsker å tilby undervisning innenfor skolelovens grenser, burde både få både lov og støtte fra det offentlige. Vi trenger et bedre og bredere skoletilbud hvor elevene har større valgfrihet. Det viktigste er at vi i Norge har en skole som tilpasser seg eleven og ikke motsatt, og at skolen gir motivasjon og læringsglede. Ved å ha flere valgmuligheter gir vi de norske elevene et mer mangfoldig valg når de skal velge skole.