I min første spalte påpekte jeg også at Kongsberg er en flott by. En oversikt på Kongsberg.no viser at Kongsberg har 152 frivillige lag og foreninger, og med et innbyggertall på cirka 28.000, er det mange. Høyst sannsynlig er det også flere lag og foreninger som ikke står oppført på nettsiden.

Frivilligheten i Norge utgjør omtrent 142.000 årsverk, viser statistikk fra SSB. Her tar Kongsberg sin bit av kaka. At det er så mye frivillighet i Kongsberg, overrasket meg. Det er flott. Men, jeg savner og ønsker meg flere venneforeninger til Kongsberg kommunes sykehjem og helsehus. Foreninger som er dedikerte til en institusjon eller en avdeling - gjerne bestående av en god blanding med yngre og voksne personer.

Av de 152 frivillige lagene i Kongsberg og omegn, er 59 av disse dedikert til idrett. 27 jobber med humanitært arbeid. Men, jeg finner ingen som er dedikerte til en helseinstitusjon. Kanskje de finnes? I så fall viktig at dere registrere dere og synliggjør dere. Kom dere ut og vis dere frem!

Når du er pasient kan du føle på å være en belastning. Da kan ofte terskelen være høy, for å spørre om bistand til å gjøre det du har lyst til. Derfor er det så fabelaktig når frivillige stiller opp og skaper liv.

Jeg har hørt at flere tenker at å være frivillig i helsevesenet er skummelt. Det forstår jeg godt. Et møte med noen som lever med en sykdom eller en funksjonsnedsettelse, kan være krevende. Noen personer ser annerledes ut enn andre. Hvilke følelser får du i møtet med dem?

Men som frivillig er du en uvurderlig ressurs, og blir verdsatt høyt av alle. Du bidrar til å farge hverdagen, fremmer livskvalitet og glede. Du bidrar og til at de som har behov for bistand - får brukt sine ressurser og opplever å være av betydning for samfunnet. Du bidrar til at de som lever med en sykdom eller en funksjonsnedsettelse, får leve sitt best mulige liv.

Så hva kan du gjøre som frivillig i helsevesenet? Du kan være en besøksvenn – en god samtalepartner. Dra på tur, arrangere bakedager og spadager. Dra med deg en gjeng på shopping eller kino. Pynte omgivelsene på avdelingen eller i hjemmet. Mulighetene er utallige.

Som frivillig i helsevesenet vil du få tilbud om undervisning og opplæring. Jeg ønsker å presisere at som frivillig skal du ikke overta helsepersonells oppgaver. Du er en ekstra ressurs som gir noe helsesektoren ikke kan tilby.

De fleste kommuner har en frivillighetskoordinator. Men vet dem om alle de frivillige ressursene de har i sin kommune? Jeg mener Kongsberg kommune må yte mer for rekruttering, være mer tilgjengelig og synliggjøre at frivillige ønskes. Mye av rekrutteringen foregår på kommunens nettsider og sosiale medier. Men ikke glem at mange frivillige er eldre, og ikke er like aktive på nettet som min generasjon. Reklamer når kommunen arrangerer frivillighets sammenkomster, del ut brosjyrer, heng opp plakater og annonser i avisa. Da når dere flere.

Vi som er helsepersonell må være imøtekommende mot de frivillige, og innimellom skjerpe oss. Det har skjedd at frivillige blir møtt med motvillighet av helsepersonell: «Hva gjør dere her nå, og hva skal dere?», har det hendt vi kan si. Dersom jeg er frivillig, og blir møtt på den måten, da gidder jeg ikke å fortsette som frivillig.

Men med kongsbergenseres engasjement, er jeg sikker på vi vil få flere frivillige i helsesektoren. Og kommunen, mener jeg, har hovedansvaret. Bruk Frivillighetens år til å nå ut til flere lag og foreninger. For at Norge skal gi befolkningen helsetjenester av god kvalitet, er helsesektoren fullstendig avhengig av flere frivillige. Vi trenger dere.