Det handler om polet og hvor i byen det skal ligge. Det handler om tilgjengelighet til alkoholvarer for Kongsbergfolk og for gjennomreisende hyttefolk. Det handler om omsetning for omkringliggende næringsliv.

Det handler også om mer enn polet og hvor i byen det skal ligge. Det handler om hva slags by vi vil at Kongsberg, byen vår, skal være. Skal det være en by delt i to med én ny og levende del på Nymoen, og én historisk og dødende del på Vestsida? Eller skal det være en hel by som utfyller hverandre, med hoteller og kjøpesenter på østsida av elva og én historisk del, med selvstendige butikker og landets koseligste bruktbutikk på Vestsida? Vi ønsker å bo i en by som også er så glad i og stolt av den historiske delen at vi faktisk velger å la polet ligge der. Vi vil vise det fram. Her er vi! Dette er også Kongsberg! Kongsberg er bergverkshistorie og flere hundre år gammel trehusbebyggelse. Kongsberg er selvstendige butikker på gateplan, som optiker, strikkebutikker og hudpleie (noen nevnt, mange glemt). Kongsberg er Asvo-torget, og et helt eget bryggeri rett over gata. Kongsberg er landets største barokk-kirke med lysekroner som lå gjemt inne i sølvgruvene under krigen, men som nå henger på plass og forteller en viktig historie der de glimrer med sitt nærvær.

Vi forstår at det ikke er enkelt. Det er forståelig at Stortorvet ønsker polet til seg, for på samme måte som kirka er en del av byen er også Stortorvet det. Samtidig, hvis vi ser på symbolverdien i saken, er det veldig enkelt. Stortorvet klarer seg. Stortorvet trenger ikke polet for å leve. Vestsida derimot trenger en håndsrekning for å fortsette å leve og utvikle seg. Å la polet ligge på Vestsida er derfor det mest solidariske valget, for Vestsida og for mangfoldet i byen. Det trengs rause politiske valg som ønsker en levende historisk del av byen. Byen vår trenger oss. Historien vår trenger oss. Og vi trenger historien vår. Historien vår som lever i gatene, torget og gjennom menneskene som driver butikker og virksomheter på Vestsida. For historie er identitet og tilhørighet, og det trengs for å trives der man bor. Vi trenger å ha polet på Vestsida.