Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger tingretten!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har vært meddommer i Kongsberg, og etter hvert Kongsberg og Eiker tingrett i flere år. Det er et viktig verv, og vi som er meddommere har blitt tatt godt imot av en svært profesjonell, vennlig og veldrevet organisasjon. Alvoret er stort, enten det er en promillekjøringssak, en partnervoldssak, en sivil tvistesak eller et ulykksalig bildrap vi behandler.

Med en av de raskeste tingrettene i landet, under Stein Husby, og gjennom en smidig sammenslåing med Eiker, Sigdal og Modum tingrett og lokalisering her på Kongsberg, har vi alle lenge nytt godt av en veldrevet tingrett, nå under sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud. Det i seg selv styrker rettsstatens legitimitet. Et moderne demokrati hviler som kjent på rettsstatens legitimitet, maktens tredeling, frie valg og fri presse.

Domstoladministrasjonen i Norge har lenge vært sultefôra på budsjettmidler fra staten. Vi har alle hørt om statsadvokatstillinger som står ledige, om stort arbeidspress, som gjør at jurister tar andre jobber. Vi har hørt om kjente kriminelle som får strafferabatt fordi det tar så lang tid før saken deres kommer opp, fordi både politiets etterforskningsledd og aktorleddet er overarbeida. Og vi har fått med oss at det har vært runder med sammenslåing av tingretter rundt omkring i landet. For å spare penger, eller for å hindre at folk som bor utenfor de største tettstedene skal delta som meddommere?

Nå er det en ny runde på gang i vår region; nedleggelse av tingretter og sentralisering er målet. Alle meddommere må da reise enten til Tønsberg eller Drammen, hvis sparekniven får det som den vil. Senterpartiet jobber aktivt for tjenester nær folk, enten det er tingretten, veitrafikkstasjonen, politikammeret eller sjukehuset. Også i denne saken jobber Senterpartiet aktivt for å beholde Kongsberg og Eiker tingrett her på Kongsberg.

Blir tingretten flytta til Tønsberg eller Drammen, vil mange ikke lenger være meddommere. Reisa blir for lang, i hvert fall for meg. Det samme gjelder flere av mine meddommere. Når du kommer fra Veggli, er det langt nok å kjøre til Kongsberg for å stille i retten klokka ni. Det samme gjelder vitner, de som er anklaga, sakkyndige o.l. Lang reise, liten lokalkunnskap og stor saksmengde vil ikke gjøre store tingretter mer effektive. I tillegg skaper avstand fremmedfølelse og mistenksomhet i mange sammenhenger.

Få tingretter, plassert i de store byene, vil trolig føre til en overrepresentasjon av meddommere fra byene. Det vil i så fall være en svekkelse av demokratiet. Jeg håper alle gode krefter jobber for å beholde den lokale tingretten. 

Kommentarer til denne saken