– Vi vil be om idretts-utredning

Marte G. Ødegården i Kongsberg Ap, sier at de ønsker en utredning av konsekvenser korona-krisen har fått – og får for idrett- og kulturliv.