De fire lokalpolitikerne i Viken-styret

Morten Eriksrød (H) fra Kongsberg og Eli Hovd Prestegården (Sp) fra Nore og Uvdal blir fått plass i næringskomiteen i Viken. Bjørn Tore Ødegården (Ap) skal lede samferdselskomiteen. I tillegg blir Steinar Berthelsen (Ap) fylkestingsmedlem og får plass i plankomiteen.