Over 60.000 uføretrygdede i Viken

I forbindelse med etablering av Viken fylkeskommune, skal mange tall opp i dagen.