Det fintelles i Viken

Den endelige mandatfordelingen i Viken-valget er ennå ikke klar.