Viken kommer med 16 konkrete korona-grep

Viken fylkeskommune lanserer tiltak rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk, kultur og- samfunnsliv.