24. februar kunne vi lese et innlegg i Laagendalsposten om at Brakar er anklaget for diskriminering av blinde og svaksynte, ved at busselskapet, som Viken fylkeskommune eier, ikke har et tilfredsstillende billettsystem for denne gruppen.

La det være hevet over enhver tvil, Viken fylkeskommune er svært opptatt av universell utforming, og skal være et fylke for alle. Ingen skal føle seg glemt, heller ikke blinde og svaksynte som ferdes med bussene.

Skrapebillettløsningen er en midlertidig løsning, som ble innført etter at smittesituasjonen gjorde det uforsvarlig med salg av billetter hos sjåfør, og er en uegnet løsning for blinde og sterkt synshemmede.

Appen til Brakar er imidlertid universelt utformet og kan brukes av alle, også blinde og svaksynte. Appen er lydbasert og leser opp valgene. Brakar oppfordrer derfor blinde og svaksynte til å bruke appen.

Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan utstede honnørkort, etter visse kriterier, og treffer billettkontrollørene kunder med et slikt kort vil det ikke bli ilagt straffegebyr.

For øvrig har Brakar gitt beskjed til billettkontrollørene om tydelig å utvise skjønn, når eldre og blinde kontrolleres i billettkontroll.

Brakar ønsker dialog med Norges Blindeforbund og andre for å finne gode løsninger, som er mest mulig tilpasset alle brukere.

Vi må ta ekstra godt vare på sårbare grupper i samfunnet. Det er vårt viktigste samfunnsoppdrag som folkevalgte politikere. Viken skal være et fylke for alle.