Viken fylkeskommune varsler betydelige kostnadsøkninger ut året og varsler en strammere økonomisk politikk. Fylkesrådet la torsdag fram tertialrapport for andre tertial 2022.

Rapporten viser at kostnadsøkningene kun til energi var på 251,8 millioner kroner inneværende år.

Det er et merforbruk på 112,9 millioner kroner knyttet til prisvekst på energi for fylkeskommunale bygg. Innen samferdsel er merforbruket 87, 4 millioner knyttet til samme årsak.

Utfordringer i kø

– Kraftig økte kostnader til oppvarming av bygg, drift av fylkesveiene og til kollektivtrafikken blir krevende for fylkeskommunen å håndtere framover, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

– Både innen kollektivtransport og i driften av fylkesveier vil det neste år være behov for flere hundre millioner i friske midler, bare for å opprettholde dagens nivå, sier han.

Når budsjettet skal fastsettes for neste år, synes det åpenbart at det blir innstramminger og tøffe prioriteringer. Det er tenkt på den forestående oppdelingen av fylket, og at det skal være midler til å opprettholde tjenestene i en ny og tøffere hverdag hva utgifter angår.

Fylkeskommunens økonomi er kanskje ikke det hvermannsen går rundt og tenker på daglig, men dersom det må strammes inn, går det utover videregående skoler, fylkesveier og kollektivtrafikk. Og akkurat det blir lagt merke til når det eventuelt skjer.

Les også:Øyner muligheter for bedre togtilbud

Strøm gir også inntekter

Fylkeskommunen har en betydelig eierandel i en rekke energiselskaper. Som kjent bidrar strømprisene til betydelige inntekter til disse. Dette presenteres som positive nyheter i tertialrapporten.

– For inneværende år reddes vi av økte skatteinntekter og økt utbytte fra energiselskapene. Det gjør at vi kan kompensere for kostnadsøkningene, opprettholde tjenestetilbudet og slipper å kutte nå, sier Søvik.

Frie inntekter fra staten oppjusteres med 299 millioner kroner som følge av regjeringens oppdaterte inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022 i juni i år.

Du kan lese hele tertialrapporten her.

Usikker skilsmisse

Som kjent er det vedtatt at Vikens kortvarige liv som fylkeskommune opphører 31. januar desember 2024. Det vil bety endringer som ennå ikke er avklart. For det første vil det koste å dele opp – for så å reetablere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold.

Budsjettet er på 385 millioner kroner. Fylkesrådet ber om at regjeringen dekker 377 millioner kroner av dette. Mesteparten av summen er knyttet til IKT.

– Vi kjenner ikke inntektsrammene til nye Akershus, Østfold og Buskerud før til sommeren neste år. Derfor er det viktig å ikke bruke opp handlingsrommet til de nye fylkene nå. Vi må sette dem i stand til å kunne levere tjenester til innbyggerne fra 1. januar 2024. Derfor foreslår vi å bruke en andel av årets økte inntekter til egenfinansiering av investeringer. Dette for å redusere gjeldsbelastningen til de fremtidige fylkeskommunene, avslutter Søvik.