Gå til sidens hovedinnhold

Viken tar grep for et mer seriøst og bærekraftig næringsliv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stadig flere næringslivsaktører ønsker å ta mer samfunnsansvar, og vektlegge sterkere etikk, klima- og miljøhensyn, sirkulærøkonomi og annet som støtter opp under bærekraftsmålene. Mange har ligget godt foran det offentlige Norge i ambisjonene sine, og ønsker seg skjerpede krav. De kan se, like godt som vi andre, at vi må få til en endring i samfunnet, om vi vil øke sjansen for at neste generasjon skal få like gode sjanser for velferd, trygghet og frihet som oss selv. Det er likevel et problem hvis det offentlige lar disse bli utkonkurrert på pris av aktører som undergraver arbeidstakerrettigheter og øvrige samfunnsmål.

En bevisst holdning til selskapers bruk av skatteparadis er en del av dette. Vi må kreve åpenhet rundt eierskap og pengeflyt, ikke minst når vi engasjerer store utenlandske selskaper. Mye svart økonomi og ulike former for skattetriksing skjer ved bruk av skatteparadis og uoversiktlige selskapsstrukturer og med tilhørende pengeflytting det er vanskelig å få innsyn i. Bruk av skatteparadis er ofte motivert av å unndra seg vanlig skatt. Dermed blir skatteinntekten til det offentlige lavere, noe som går ut over velferdstilbud og stort sett alt av offentlige fellesgoder.

Eventuelt må annet næringsliv eller vanlige lønnsmottakere betale høyere skatt for å kompensere for det som unndras av skattetriksere. Det blir også konkurransevridende når noen selskaper sørger for høyere overskudd gjennom å unndra seg skatt. Det er dermed et viktig grep at fylkeskommunen nå kan kreve såkalt utvidet land-til land-rapportering. I seg selv vil ikke det hindre bruk av skatteparadis, men det vil i hvert fall bidra til en åpenhet som minsker faren for korrupsjon og skattetriksing.

Uten klare regler om etikk og bærekraft vil useriøse selskaper lettere overta for seriøst lokalt og nasjonalt næringsliv. Vi har sett mange eksempler på uverdige arbeidsforhold og brudd på arbeidsmiljøbestemmelser, undergraving av retten til å organisere seg, og en rekke varianter hvor det er åpenbart at noen leter etter smutthull. Vi er glade for at vi i fjor fikk med oss fylkestinget på at vi bør unngå selskaper som Wizz Air.

Avisoppslag har tidvis pekt på at det også i Norge har etablert seg selskaper som er tilknyttet mafialignende nettverk i andre land. Vi liker å tro at det fortsatt er mindre av sånt i Norge enn andre steder. Det som i hvert fall er sikkert er at om vi skal demme opp for en slik utvikling så må flest mulig aktører, og i særdeleshet det offentlige, gå foran og sørge for spilleregler som gjør at det lønner seg å være samfunnsbevisst og ansvarlig.

Gjennom fylkestingets nylige vedtak av seriøsitetskrav, sammen med et gjennomtenkt reglement for anskaffelser, vil endelig fylkeskommunens innkjøp og anbud støtte opp under mulighetene for et mer bærekraftig Viken. Det offentlige har gjennom egne innkjøp og anbud en enorm muskel hvor vi blant annet kan sette klimakrav og bidra til raskere utvikling på det feltet. Om vi skal nå målene våre, og trygge velferden også for kommende generasjoner, er det avgjørende at fylkeskommunen går foran, og ikke minst gjennom innkjøp og stiller tydelige krav til etikk, klima, miljø og bærekraft. Så er det å håpe på et godt samarbeid både med kommuner, næringsliv og andre aktører både om dette, og vårt felles mål om å gjøre Viken til en reelt bærekraftig lavutslippsregion innen 2030.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.

Kommentarer til denne saken