Senterpartiets hovedsak inn mot høstens fylkestingsvalg er å oppløse monsterregionen Viken og gjenopprette Buskerud som eget fylke. Det står øverst på vår prioriteringsliste. Skal andre samarbeide med oss i en flertallskonstellasjon i fylkestinget, må de gå med på det.

Hva mener så de andre partiene, og særlig Arbeiderpartiet? En rask gjennomgang av partienes fylkestingsprogram, viser at det kun er Senterpartiet og SV som går til valg på dette. Arbeiderpartiet omtaler dette ikke i sitt program. Dette må derfor klargjøres før valget.

Tvangssammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold ble vedtatt i Stortinget av Høyre, FrP, SV og KrF mot vedtak i de tre fylkestingene. I de tre fylkestingene har det vært mye frem og tilbake fra Arbeiderpartiet sin side, men de stemte til syvende og sist mot Viken. Det er bra, men vil de være med på å oppløse et fylke som strekker seg fra Hardangervidda til Halden og som har over 1 200 000 innbyggere?

I Viken må det spares. Det viser de økonomiske kalkylene. Det kan gå hardt utover distriktene i form av mindre penger til vei og nedleggelse av skoler og tannklinikker i Numedal, Hallingdal og Midtfylket. At politikere fra Fredrikstad, Bærum og Lillestrøm skulle brydd seg om disse områdene ved innsparinger, er det ingen som tror på. De mest folkerike områdene vil bli prioritert først.

Skal vi klare å oppløse Viken og gjenopprette Buskerud som eget fylke, må dagens regjering miste flertallet i Stortinget ved valget i 2021. Jonas Gahr Støre har uttalt at de kan stemme for oppløsning i Viken i 2021, men at fylkestinget selv må ville det:

Så hva vil dere, Arbeiderpartiets toppkandidater – Tonje Brenna, Roger Ryberg og Bjørn Tore Ødegaarden? Kan dere delta i et posisjonssamarbeid med Senterpartiet som ber Stortinget oppløse Viken i 2021?

Senterpartiets hovedsak inn mot høstens fylkestingsvalg er å oppløse monsterregionen Viken og gjenopprette Buskerud som eget fylke. Det står øverst på vår prioriteringsliste. Skal andre samarbeide med oss i en flertallskonstellasjon i fylkestinget, må de gå med på det.

Hva mener så de andre partiene, og særlig Arbeiderpartiet? En rask gjennomgang av partienes fylkestingsprogram, viser at det kun er Senterpartiet og SV som går til valg på dette. Arbeiderpartiet omtaler dette ikke i sitt program. Dette må derfor klargjøres før valget.

Tvangssammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold ble vedtatt i Stortinget av Høyre, FrP, Venstre og KrF mot vedtak i de tre fylkestingene. I de tre fylkestingene har det vært mye frem og tilbake fra Arbeiderpartiet sin side, men de stemte til syvende og sist mot Viken. Det er bra, men vil de være med på å oppløse et fylke som strekker seg fra Hardangervidda til Halden og som har over 1 200 000 innbyggere?

I Viken må det spares. Det viser de økonomiske kalkylene. Det kan gå hardt utover distriktene i form av mindre penger til vei og nedleggelse av skoler og tannklinikker i Numedal, Hallingdal og Midtfylket. At politikere fra Fredrikstad, Bærum og Lillestrøm skulle brydd seg om disse områdene ved innsparinger, er det ingen som tror på. De mest folkerike områdene vil bli prioritert først.

Skal vi klare å oppløse Viken og gjenopprette Buskerud som eget fylke, må dagens regjering miste flertallet i Stortinget ved valget i 2021. Jonas Gahr Støre har uttalt at de kan stemme for oppløsning i Viken i 2021, men at fylkestinget selv må ville det:

Så hva vil dere, Arbeiderpartiets toppkandidater – Tonje Brenna, Roger Ryberg og Bjørn Tore Ødegaarden? Kan dere delta i et posisjonssamarbeid med Senterpartiet som ber Stortinget oppløse Viken i 2021?