Vil at alle kommunebiler skal være elbiler

Kommunestyret i Kongsberg har vedtatt at andelen elbiler i kommunens bilpark, skal være så nær 100 prosent som mulig.