Vil bruke 19,4 mill. til å ruste opp fv. 40: – Fylkesveiene trenger sårt midler

KS og NHO ber regjeringen prioritere vedlikehold av fylkesveier i budsjettet for 2021. De vil blant annet bruke nesten 20 millioner kroner på fylkesvei 40.