Det fremstår som et kappløp mellom kommunene som omkranser Blefjell. Det gjelder å bygge ned «sin del» før det reageres fra sentralt hold.

Den enorme utbyggingen som skjer fra Kongsberg og Flesberg kommune sitt vedkommende, pøser på med folk som alle skal benytte de samme stier og løyper i et meget begrenset område.

Det blir en voldsom veibelastning etter hvert og voldsomt med trafikkstøy.

Naturen bygges ned. Myr, myrdrag og vassføring demmes opp av veier og hyttebygging. Vannet stanses og sendes i nye retninger. Magasinering av overflatevann blir redusert, og det blir høyere vannføring i vassdrag og elver, og oversvømmelser (Kongsberg – skalk lukene!).

Fugler og dyr jages bort fra sine vante biotoper.

Nattelyset fra alle nye hytter ødelegger for insekter og dyr som trenger nattens mørke.

Menneskene som har ferdes og som skal overta fremtidens ferdsel, opplever støy og trengsel.

Blefjell suges ut for å fylle grunneiere og entreprenørers lommer og gi kommunene eiendomsskatt.

Vil dagens politikere bli flaue over det de legger opp til?

Det skal mot til å være en politiker for fremtiden og for miljøet. Det skal mot til å ta hensyn til de som allerede er Blefjells «innbyggere», herunder alle de som bruker Blefjell til rekreasjon. Hvorfor har ikke dagens politikere mot til å bevare rypene og orrfuglene? Hvorfor var fortidens politikere så mye mer modige?