Jeg håper alle skolene her blir FN-skoler slik at flere unge får muligheten til å innhente enda mer kunnskap om internasjonale spørsmål, som FNs bærekraftsmål, menneskerettighetene eller fred- og sikkerhetsarbeid.

Flere fylker, som Trøndelag og Møre og Romsdal, og kommuner, som for eksempel Kongsberg og Asker, har kollektive avtaler med oss i FN-sambandet. Vi er glade for at alle skolene i Kongsberg er FN-skoler. Vi er fornøyde for at Viken fylkeskommune vedtok at alle videregående skoler skal bli FN-skoler, på grunn av et felles forslag fra Høyre og SV som alle partiene støttet. Vi er klare for et nært samarbeid med de nye fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.

Alle mennesker lever på samme klode. Om vi ikke forstår sammenhengene mellom land og hendelser internasjonalt, mangler vi også en forståelse som er viktig for livet vi lever. Derfor har vi i FN-sambandet over 500 FN-skoler i Norge, slik at de unge kan få mer kunnskap om FN, FNs arbeid og internasjonalt samarbeid.

FN-skole i din kommune

FN-sambandets rollespill er vår mest populære aktivitet. I dette tverrfaglige opplegget skal elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere et møte i FNs sikkerhetsråd om en pågående konflikt. Aktiviteten gir elevene god trening i grunnleggende ferdigheter, samt muntlig kommunikasjon, undring og utforsking, samfunnskritisk tenkning og kunnskap om årsakssammenhenger. Vi håper Numedal videregående skole, Flesberg og Veggli skole, og andre, vil bli FN-skoler og vil bruke dette undervisningsopplegget.

Mange av dere som leser dette innlegget har tidligere vært med på rollespill i FN-sambandets regi. Vi har jobbet med undervisning om FN og internasjonalt samarbeid siden 1946 og fram til i dag. Jeg håper at deres barn også får den kunnskapen og erfaringen fra disse rollespillene, som kanskje du fikk da du gikk på skolen.

De skolene som i dag er FN-skoler, får tilbud som FN-film, foredrag, FN filuren for barna (FN-filuren er et læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden til de minste barna), og annet. Vi har kontorer over hele landet, og vil gjerne møte unge for å gi dem en bedre forståelse av den verden de er en del av.

Jeg håper du vil støtte at skolene i Kongsberg, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal skal være FN-skoler.