Ja, ifølgeTruls Klippen, Senterleder, Stortorvet, Herman Lyngved Hauge, eiendomssjef Scala Eiendom As, Hans Jørgen Mørland, direktør Scala eiendom As, pluss noen forretningsdrivende i Stortorvets nærhet.

For hele byen? Undertegnede så nøye etter hva innsenderne mente ville være til fordel for bydel Vestsiden. Jeg fant intet. Merkelig, siden innsenderne pretenderer å være genuint opptatt av hva som gavner «hele byen». I stedet presenteres en beskrivelse av Vinmonopolets traurige kår på Nytorget. At polutsalget har for liten plass, er det neppe tvil om. Dette synes løsbart, skal vi tro nylige oppslag i Lp. Det vises også til salgsnedgang for polutsalget på Kongsberg, parallelt med generell oppgang ellers i landet. Tallfesting av nedgangen er utelatt. 24. januar 2020 melder Lp om en stigende salgstrend over flere år, men at Kongsbergutsalget i 2019 hadde en nedgang på 0,9 %. På landsbasis var det en økning på 0,7 %. Butikksjef Smørgrav mener i denne forbindelse at dette primært skyldes taxfreehandel på utenlandsreiser, pluss handling i Sverige.

Ingen stor dramatikk, kanskje? Men åpenbart nok til å bekymre miljøer som må antas å kunne profittere på et polutsalg på Stortorvet. «Det er ingenting som tyder på at dagens beliggenhet vil øke salget i årene fremover …», skriver innsenderne. Men er det et mål at Vinmonopolet skal øke salget framover? På Vinmonopolets nettsider, under avsnittet «Samfunnsoppdrag», står bl.a.: «Arbeidet med å sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte, skal balanseres mot den økende interessen for produktene fra engasjerte kunder». Det står, litt senere: «Samtidig skal vi begrense skadevirkningene av alkohol gjennom ansvarlig salg og redusert tilgjengelighet». Man kan like det eller ikke; det er ikke åpenbart at Vinmonopolets målsetting skal være stadig stigende alkoholomsetning. Ellers skriver innsenderne: «Vi kan ikke se at det har kommet noen nye etableringer eller andre ringvirkninger ut av polets tilstedeværelse der det ligger i dag».

Polet har ligget på Nytorget i mange tiår. At denne beliggenheten plutselig skulle generere nyetableringer i området, er helt utopisk. Men at polet er viktig for tilliggende handelsvirksomhet, understrekes jo i innsendernes egen argumentasjon for flytting til Stortorvet. Da er det vel logisk at fortsatt polutsalg på Vestsiden også vil gavne næringsvirksomheten der? Og det er jo denne bydelens framtid politikere har vært bekymret for i en årrekke. Lp skriver nå at mange politikere er «på glid» i lokaliseringsspørsmålet. Betyr dette at «noen har snakket sammen» og overbevist dem om at handelsnæringen på Nymoen skal hensyntas på bekostning av dem som virker på Vestsiden? Valget burde være enkelt for våre lokalpolitikere!