Finanstilsynet vil redusere maksgrensen for låntakeres samlede gjeld til 4,5 ganger inntekt, og de vil redusere fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften.

I dag er maksgrensen for låntakeres gjeld fem ganger brutto årsinntekt.

– Videre foreslås det at utlånsreguleringen utvides til også å omfatte lån med annet pant enn bolig, slik at reguleringen fanger opp alle lån til husholdninger. Fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent, heter det i en pressemelding fra tilsynet.