Vil ha ny hockeyhall og la private bygge svømmehall

Kongsberg idrettsråd ønsker å bygge en ny hall for ishockey og curling ved Kongsberghallen, og vil se på muligheten for at private investorer kan bygge et nytt svømmeanlegg og badeland i byen.