Vil oppløse Viken

Fylkesårsmøtet i Buskerud Senterparti har gjenvalgt Kari Anne Sand fra Kongsberg som fylkesleder. Første vedtak fra det nye fylkesstyre handler om å oppløse Viken fylkeskommune snarest mulig.