Vil rive Flesberg stasjon

Det er planer om å rive gamle Flesberg stasjon.