Politikk handler i stor grad om prioriteringer. Når det kommer til byutvikling i Kongsberg, har det vært bred politisk enighet om at dette er et satsingsområdet. I mange år. Uten at det egentlig har skjedd så mye. Det har vært mye prat og lite handling.

Den mye omtalte gangbrua over Lågen, som for mange år tilbake var budsjettert til å koste 38 millioner kroner, har vært et element inn i attraktivitetsdebatten. Det er vedtatt at brua skal bygges, men den er blitt forsinket – noe som har gjort at prislappen er høyst usikker. Dette er politikerne og administrasjonen meget klar over. Det er ikke lenger snakk om en bru til nesten 40 millioner kroner, men langt mer. Så spørsmålet de siste årene, etter hvert som tiden har gått, har vært om den egentlig er verdt det?

Høyre har i sitt budsjettforslag ønsket å øremerke 15 millioner kroner, over tre år, til å øke attraktiviteten i sentrum. Eller mer konkret, de vil åpne opp området nederst i gågata mot elva, fjerne forretningsbygget i hjørnet av Magasinparken og lage et serveringssted. I sentrumsplanen er dette området allerede merket til forretning eller bevertning.

For å få til dette skjønnhetsgrepet, vil de flytte pengene fra den planlagte gangbrua. Flertallspartiene er enige i den prioriteringen, og da kan vi se langt etter en ny bru.

Det fremstår fornuftig å sette brua på vent så lenge økonomien i prosjektet er så usikker som den er, men er det egentlig en pauseknapp eller stoppknapp?

Helge Evju (H) uttaler at de ser for seg en helt annen bru. Nemlig en bru som også er tilrettelagt for bilister. På sikt. Og da tror jeg vi med sikkerhet kan si på lang sikt. For det første finnes det ingen penger til en ny bilbru, og så er det jo fristende å vise til at det er sju år siden vi hadde tittelen «Endelig kommer gangbrua!» på trykk i Lp. En bru for syklister, gående og bilister er på ingen måte i horisonten hvis forslaget går gjennom i kveld.

Vi kan være enige eller uenige om det riktig å «droppe» brua for å gjøre sentrum finere. Det er en prioritering.

Det som er veldig forfriskende er å se at det faktisk blir tydelige prioriteringer i jakten på å gjøre Kongsberg mer attraktiv. Det er riktignok blitt gjort før, uten at det har skjedd så mye. Men hvis vedtaksforslaget går gjennom i kveld, blir det spennende å se om vi faktisk kan sitte å ta en pils langs elva i 2025.