Nå har en god del av Kongsbergs befolkning mulighet til å si hva de mener.

Kongsberg kommune, Kongsberg næringsforum og Viken fylkeskommune er med i et forskningsprosjekt på Transportøkonomisk Institutt, kalt Citycentre. Prosjektet skal skape kunnskap om hvordan byer og sentrum kan utvikles på måter som bidrar til mer attraktive bysentrum.

En av fire byer

Spørreundersøkelsen skal sendes til et utvalg av de som bor og jobber i Kongsberg. De som blir med på undersøkelsen skal blant annet svare på hvor ofte de er i Kongsberg sentrum, hva man gjør i sentrum og hva man setter pris på. Hvordan man opplever å gå, sykle og kjøre bil i sentrum er også temaer i undersøkelsen.

Selve undersøkelsen varer til og med september. I tillegg til Kongsberg sentrum, blir lignende undersøkelser gjennomført i Arendal, Lillehammer og Tønsberg.

Svarene skal gi kunnskap om hva som kan gjøre sentrum i disse byene og i andre byer bedre for de som bor og jobber der.

I prosjektet defineres «et attraktivt sentrum» som et sentrum innbyggerne i byen setter pris på og bruker ofte, som oppfattes som et godt sted å bo og å drive ulike typer næringsvirksomhet.

11,5 mill.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og samarbeidspartnerne, og har en total ramme på 11,5 millioner kroner.

I tillegg til vitenskapelig og populærvitenskapelige artikler samt presentasjoner, skal prosjektet levere en rapport som oppsummerer de viktigste funnene. Nye verktøy for å kartlegge sentrumskvaliteter, veileder for effektiv og målrettet sentrumsplanlegging skal også lages. Det skal gjennomføres en rekke workshops, og en sluttkonferanse.

Hele prosjektet skal være ferdig i 2024.

LES OGSÅ: