Vil vurdere tiltak etter dobling av trafikken

Viken fylkeskommune jobber nå med å se på tiltak etter at målinger viser dobling av trafikken på Gamleveien.