(Telemarksavisa) Det var i juli i fjor ekteparet kjøpte hytta ved Rognsfjorden i Bamble. Ekteparet bodde der i sommermåneden før de måtte hjem til boligen i Porsgrunn for blant annet vaske klær. Da de returnerte til hytta noen dager senere var 14 trær felt på hyttetomta.

– Når vi kom tilbake til hytta var 14 trær felt. Hytta som en gang lå usjenert til er ikke det lenger, sukker ekteparet som synes det hele er en veldig trist sak.

– Hvorfor felte naboen trærne?

– Han ville vel ha havutsikt, mener ekteparet og legger til at naboen bor i hytta bak dem som ligger litt høyere opp.

Ville ha søksmålet avvist

I mars måtte Nedre Telemark tingrett ta stilling til om saken skulle avvises. Den saksøkte naboen mente at ettersom ekteparet er tomtefestere og ikke eiere av trærne på eiendommen, så kunne ikke ekteparet gå til sak på vegne av grunneieren, som er den reelle eieren av trærne. Naboen krevde at saken skulle avvises samt at ekteparet skulle dømmes til å betale naboens sakskostnader med renter.

Tingretten på sin side mente ekteparet som festere har en viss, riktignok begrenset, kompetanse til å bestemme over trærne på festetomten på tross av festeavtalen.

– Videre er det xxxxx, som festere av tomten, som konkret opplever ulempene med trefellingen, idet støyskjerming, vern mot innsyn o.l. har blitt redusert. Det er heller ikke opplyst at grunneieren har anlagt søksmål. Etter dette har xxxxx tilstrekkelig tilknytning til kravet de fremmer. Ut ifra det ovennevnte har retten kommet til at xxxxx har påvist et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til xxxxx, hensett til en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til kravet. Etter dette fremmes søksmålet for tingretten, skriver Nedre Telemark tingrett i sin kjennelse fra mars måned.

I slutten av august møtes partene i Nedre Telemark tingrett hvor det er satt av to dager.

Krever 600 000 i erstatning

Advokat Geirr Frønes som representerer ekteparet forteller at de vil kreve 600 000 kroner i erstatning.

– Dette er rasering av et skogsområde og vi har hatt landbrukstakst på det ødelagte området, sier Frønes og legger til at det ikke er noen tvil om at man har vært på en annen manns eiendom og felt trær.

– Om dere skulle vinne saken, går erstatningen til grunneier eller ekteparet?

Det er fester som har blitt utsatt for dette så en erstatning vil tilfalle ekteparet, sier Frønes og fortsetter:

– Grunneier har ikke gitt noen form for samtykke til trefellingen. Her er det felt åtte svære furuer, fire-fem gran og noen løvtrær. De lå strødd rundt på tomta da ekteparet kom tilbake. Og de ligger fortsatt der, forteller Frønes.

– De ligger ikke pent stabla for å si det på den måten, tilføyer advokaten.

– Ikke redd for rettssaken

Den saksøkte hyttenaboen sier til TA at han ikke er redd for den kommende rettssaken.

– Hvorfor felte du 14 trær på naboens eiendom?

– Man ville vel ha bedre utsikt, sier naboen og understreker at det ikke var han som felte trærne.

– Jeg ville bare ha felt to trær. Og jeg sa flere ganger at det ikke skulle felles flere trær enn det grunneier hadde gitt tillatelse til.

– Selv hadde jeg fin utsikt og jeg gjorde bare det jeg fikk beskjed om fra de andre hyttenaboene, så jeg er ikke redd for den rettssaken, avslutter hyttenaboen.

LES OGSÅ:

Eiendomsoverdragelser for juli i Kongsberg og Numedal

Juli-trafikken: 5.625 biler har «forsvunnet»

Endelig åpnet svømmehallen igjen