Svelgbrem og fotråte er blant sykdommene som nå herjer blant villreinflokkene i nasjonalparken, skriver NRK.

Årsaken til sykdomsutbruddet er at dyrene blir presset sammen på små areal. Turistløyper, bygging av hytter og økning av menneskelig trafikk på Hardangervidda får skylden for at villreinen klumper seg sammen.

Dette kommer fram i en artikkel skrevet av veterinær Kjell Handeland på oppdrag fra Veterinærinstituttet.

Han mener at fotråte har tatt livet av nærmere 1.000 dyr etter sommeren. Kalver er særlig utsatt.

– Vi må veie hensynet til dyrehelsen opp mot hvor fritt mennesket skal få opptre i fjellet, sier Handeland.

Kalvene på Hardangervidda har samtidig svært lav vekt sammenlignet med kalver i andre villreinområder.

LES OGSÅ:

Hyttevert dømt for ulovlig villreinjakt på Hardangervidda

Naturens mann

– Om jeg er frustrert?! – Jeg har vært frustrert i 40 år jeg nå