Villreinstammen i Nordfjella skytes for å få bukt med skrantesyke

UTTAK: Landbruksdepartementet ber Mattilsynet forberede uttak av hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av den dødelige skrantesyken. 

UTTAK: Landbruksdepartementet ber Mattilsynet forberede uttak av hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av den dødelige skrantesyken.  Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Landbruksdepartementet ber Mattilsynet forberede uttak av hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av den dødelige skrantesyken. 

DEL

Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, advarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en fersk rapport som er laget på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Berthelsen bekymret for utbredelsen av skrantesyke

– Kan utryddes

– Jeg er opptatt av raskt å følge opp rådene fra våre beste fagmiljøer, og jeg har derfor bedt Mattilsynet om å forberede uttak av villreinstammen i Nordfjella, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).
Nordfjella villreinområde omfatter kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.

Skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr. I Norge betyr det rein, elg, hjort og rådyr.

Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år. Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
– Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus.

LES OGSÅ: Vurderer å slakte 2.000 villrein for å hindre smittespredning

Føre var-holdning

Uttak av hele villreinstammen i Nordfjella støttes av Veterinærinstituttet. Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak, står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

– Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en føre var-holdning. Hvis sykdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt. Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet sende denne uka flere av forslagene fra Vitenskapskomiteen på høring. Komiteen understreker at det ikke er noen indikasjon på at sykdommen kan overføres fra dyr eller kjøtt til mennesker.

Da skrantesyke ble påvist hos villrein i Nordfjella og elg i Selbu i fjor, var det første gang sykdommen ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og aller første gang det ble påvist hos reinsdyr.

LES OGSÅ: Vurderer hva som skal skje med reinsdyrkadavre
 

Artikkeltags