Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Vinmonopolet er en attraktiv leietager. Det er en sikker betaler og utsalget tiltrekker seg mange kunder. De fleste av oss er vel innom polet nå og da. Stortorvet klarer seg godt uten polet - for Nytorget og Vestsida er dessverre situasjonen den stikk motsatte, mens polet klarer seg like godt begge steder.

Da Vinmonopolet flyttet til Nytorget, var en aktuell alternativ lokalisering nede i Hasbergtjerndalen. Jeg var selv en sterk pådriver overfor daværende ordfører Morten Eriksrød om i stedet å få flyttet det inn på Nytorget, nettopp for bidra til at Nytorget og Vestsida fikk et nødvendig aktivitetsløft. Jeg tror de fleste av oss erkjenner at Kongsberg er en for liten by til å ha to store handelssentra. Vestsidas muligheter er knyttet til spesialforretninger, i tillegg til flere kontorarbeidsplasser. Og vi har noen og ønsker mer torghandel. Men kundegrunnlaget er fremdeles marginalt.

Nytorget og Vestsida trenger mer uten at det vil gå på bekostning av Nymoen. Nå begynner ting å skje, og som i tillegg vil starte en reparasjonsprosess på en del av den uheldige bygningsmassen som bl.a. omkranser Nytorget. Detaljplanen for en ny Berntsengård vil bli presentert senere denne måneden. I tillegg er en utbygning på den gamle meieritomta (nå: Bryggerigården) på tegnebrettet. Begge disse prosjektene vil også gi det Vestsida trenger for å få større aktivitet: nemlig rundt 70 leiligheter. Det er sannsynlig at begge disse prosjektene settes på vent dersom kommunestyret skulle gi sin tillatelse til at Vinmonopolet flytter. Så viktig anser gårdeiere på Vestsida polets nåværende plassering. Disse prosjektene representer store økonomiske løft som trenger forutsigbarhet skal de kunne realiseres

I tillegg må vi håpe på at de planlagte leiligheten på taket av parkeringshuset på Skauløkka blir gjennomført. Flere beboere på Vestsida vil styrke handelsgrunnlaget og vil også kunne bidra til å realisere et «ombygget» Nytorget med mer aktivitet, også på kveldstid.

Vi som skal være med å avgjøre denne lokaliseringssaken må også tenke på hvordan vi ønsker å utvikle byen vår. Det historiske Vestsida er vår stolthet. Den er ikke bare et viktig element som reisemål og opplevelse for besøkende, men enda mer for trivselen for byens innbyggere. Men det er et reparasjonsarbeid som må gjøres når det gjelder en del av bygningsmassen. La oss ikke forkludre det ved å ta vekk det som representerer navet i næringslivet på Vestsida. Vi lokalpolitikere må samtidig sørge for at det blir en tydelig bymessig sammenheng mellom Nymoen og Vestsida.

Et av argumentene som Vinmonopolet legger til grunn for å flytte, er at nåværende plassering er lite egnet til å fange opp gjennomgangstrafikk. Det er mulig at søknadsskriveren ikke har fått med seg at gjennomgangstrafikken nå er lagt utenom sentrum. Skal vi fange opp den, må vi snart få orden på skiltingen, noe som Kongsberglista foreslo allerede i 2015.