Gå til sidens hovedinnhold

Vinmonopolets beslutning om å etablere seg på Stortorvet er bra for hele byen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vinmonopolet har søkt Kongsberg kommune om å få flytte til Stortorvet, der de har skrevet leiekontrakt for et lokale ved siden av Meny og Mester Grønn. For noen virker dette kanskje trivielt, men for byens handelsnæring, og vi tror for mange kunder, er dette en viktig sak.

Hvorfor?

Vinmonopolet har ikke bare bestemt å flytte fra ett sted til et annet. De har besluttet en utvidelse på omtrent 50 %, og å øke varesortimentet med 30 %. Det er få eller ingen andre steder i Norge der Vinmonopolet vil gjøre et slikt grep neste år. Dette er kun mulig dersom polet får større lokaler og bedre beliggenhet.

Vinmonopolet vil i mye større grad treffe kunden, der kunden allerede er. Mer eller mindre all handel i Kongsberg foregår på Nymoen med gågata som midtpunkt – omkranset av Stortorvet, Berja Senter og nå veldig snart Sølvparken med sine ulike tilbud. At polet har bestemt å etablere seg i dette området vil være praktisk for kunden og bra for miljøet og trafikkavviklingen med færre kjøreturer. I tillegg blir parkering og adkomst fra vei og kollektivtransport betydelig bedre enn det er i dag.

Et slagkraftig pol med bedre tilgjengelighet for kundene vil stanse handelslekkasje ut av byen, tiltrekke seg flere hyttehandlere og være viktig for handelsnæringen i sentrum. Det er tøft å drive butikk om dagen. Restauranter og hoteller likeså. Et nytt pol vil være drahjelp for alle som driver små og store bedrifter i sentrum.

Men hva med Vestsida da spør noen?

Vi tror vi må stikke fingeren i jorda og si at på dagens beliggenhet så får verken Vinmonopolet eller Kongsberg «valuta for penga». Salgstallene svekkes på dagens plassering tross befolkningsvekst og ellers jevn økning hos polet på landsbasis. Det er ingenting som tyder på at dagens beliggenhet vil øke salget i årene fremover, kun handelslekkasjen ut av Kongsberg.

Videre må det være lov å spørre hvilke synergier polet eventuelt har skapt ved dagens beliggenhet? Vi kan ikke se at det har kommet noen nye etableringer eller andre ringvirkninger ut av polets tilstedeværelse der det ligger i dag.

Kongsberg står ovenfor et valg der handelen i større grad bør velge å samle seg for å kunne møte økende handelslekkasje til internett og ut av byen til både nabokommuner så vel som taxfree og reisehandling. Flere tilbud på en plass gir flere grunner til besøk.

Stortorvet ligger innenfor sentrumsreguleringen og inngår i de prioriterte områdene for detaljhandel i kommunen. Da er det viktig og rettferdig at denne delen av sentrum får muligheten til å knytte til seg de beste handelsaktørene, som f.eks. Vinmonopolet. Det er ikke bare skadelig for handelsnæringen i byen, men også konkurransevridende om en aktør skal nektes en slik etablering – når eiendommen er regulert til handel på lik linje med øvrige deler av sentrum.

Alt ligger nå til rette for å kunne styrke handelen i Kongsberg, og gjøre byen mer attraktiv for dem som handler og de som lever av handelen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.