Gå til sidens hovedinnhold

Vinteråpen Tinnsveg

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg en beslutning om hva som skjer med vinteråpning av veien over Imingfjell. Det er foreslått en mellomløsning med brøyting til Småroi som visstnok er blitt praktisert i årevis?
Dette hjelper jo selvsagt ikke de som ønsker vinteråpen vei.
Jeg synes forkjemperne for åpen vei har levert en fryktelig dårlig «søknad». De begynte å klage på stenging når den ble stengt på grunn av villreinen som var i nærheten. Et av argumentene de jeg har snakket med som er for åpen vei har brukt, er jo nettopp det at man kan jo bare stenge veien når reinen er i nærheten. Da er det merkelig at misnøyen starter når veien blir stengt på grunn av rein.
Med denne innstillingen blir det jo svært vanskelig å finne løsninger som både ivaretar de som ønsker åpen vei og villreinen.
Innerst inne tror jeg dessverre at mange av de som ønsker åpen vei ikke ønsker reinen på Lufsjåtangen på grunn av konflikten og kanskje andre interesseområder som reinen er en hemsko for.
Jeg synes det blir brukt fryktelig mange argumenter som burde vært utelatt i en konstruktiv debatt. Blant annet legges det ut bilder og sammenligninger med f.eks reinen etter Tunhovdvegen. Dette sammenligningsgrunnlaget blir helt feil, da dette er to forskjellige stammer som ter seg svært forskjellig.
Det nevnes i innlegg hundespann som reiser vestover på vidda, og jeg deler fullt ut at dette ikke er heldig og at denne type aktivitet burde vært kanalisert i andre områder. Men simla er like drektig på østsiden av Tinnsvegen der det foregår kiting i stor skala. Dette blir ikke nevnt. Det var vel kanskje ikke tilfeldig at siste observasjon av rein på Gavlen 17/11 er samme dag som Gavlen viser seg i all sin prakt med kiteskjermen til værs. Det er klart at det ikke er innbydelse for reinen.
For å få slutt på denne diskusjonen om vinteråpen vei foreslår jeg følgende: Kjør et prøveprosjekt på 4 år. Det må da være et strengt opplegg med å stenge veien når reinen er innenfor et område som før prosjektet kommer i gang er fastsatt på kart. Man kan da ikke bare bruke gps-signaler fra simler, men også reelle observasjoner. I samme periode bør det innføres kiteforbud, samt forbud for hundekjøring i samme område. Samt at det ikke skal kjøres skiløyper/stikkes løyper i områdene. I 2018 når rein var på tangen ble f.eks DNT løypa til lufsjå stikka til tross for at det i klartekst står at dette ikke skal gjøres. Med den instilling går reinen en vanskelig tid i møte.
Vi kan ikke stenge en ny tange for villreinen!
Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord. Derfor legger jeg med et bilde hentet fra dyreposisjoner.no som i mine øyne viser barrieren veien/området/aktiviteter representerer for reinen. Bildet er lastet ned før 2018, så det er nok tettere med punkter på tangen etter det (men det skjedde uansett ved vinterstengt vei, så det bør ikke ha noen betydning).

Uvdal 9/12-2019
Lars-Ole Svendsen

Kommentarer til denne saken