Seier for byråkrater over innbyggere, næringsliv, og turisme.

Så ble utfallet det som mange hadde fryktet, byråkratene gikk seirende ut angående vinterstengt vei over Imingfjell. Dette var Julegaven byråkrater overrakte innbyggere i distrikts Norge noen dager før jul. For mange kan nok dette utfallet føles helt uforståelig.

Må først rose alle som har jobbet for noe de tror er særdeles viktig for lokalsamfunnet, til tross for all motstand de har møtt. Vil også rette en stor honnør til byråkrater og folkevalgte som har klart å endre synspunkt i saken og se fornuftige løsninger. Mye er sagt og kan sies. De fleste har kommet med gode argumenter. Jeg ønsker imidlertid å sette søkelys på noe som for meg blir viktig etter en slik beslutning.

Per Lykke er en meget dyktig politiker og byråkrat som ofte får til det han vil. Som politiker skal du selvsagt jobbe for din overbevisning og det du tror på. Men du er også valgt av folket, for å kunne utgjøre en forskjell for enkeltmenneske og samfunnet. Problemet oppstår derfor når noen klarer å trumfe gjennom sitt synspunkt til tross for partiprogram og det store flertallet i folket, uten at noen i partiet stiller seg opp mot hans overbevisning.
Jeg forstår Per Lykke sin tilnærming til saken, men ikke hvor lite løsningsorientert det kan være mulig å være i en slik situasjon. Her kunne han ledet norsk villreinssenter inn i et samarbeid mellom kommune, næringsliv, turisme osv og blitt en institusjon for utvikling for systemer og håndtering av problemer i tilknytning mellom rein og menneskelig adferd. I stedet vil han bli husket for mange, som han som klarte å stenge veien over fjellet. Tenk hva alternativet kunne vært… Tenk også andre hadde satt like mye spørsmål og stoppere i beina på utviklingen av norsk villmannsenter, eller var det villreinssenter. Tror Norsk villreinssenter ligger såpass høyt, at mange har blitt snøblinde og mistet gangsynet i denne saken.
Utfordringen er at man i ett samferdsel perspektiv, må tenke mye større enn seg selv, og se det store bilde. Dette har ikke Per Lykke og hans tilhengerskare i Tinn Høyre latt seg påvirke av. Jeg er klar over at avgjørelsen er fattet av fylkestinget og at partiprogrammet til Tinn høyre slik sett ikke direkte kan knyttes til denne avgjørelsen. Men konflikten er svært betent og Per Lykke har fått uttale seg ukritisk angående vinterstengt vei på fylkestinget, uten noe store motstemmer fra Tinn Høyre sine lokale representanter. Tinn Høyre sier de skal være et næringsvennlig parti, men man kan saktens lure på for hvem. Er det for kommunalt eide aksjeselskaper som får statlige overføringer via skatteseddelen? Eller er det for lokalt næringsliv som prøver å få til lokal verdiskapning som er bærekraftig? Etter dette resultatet synes mye for meg å være oppklarende. Noen har her både sovet i timen, badet i vannspeilet på torvet, eller blitt blendet av solspeilet, mens andre har fått fram sin personlige mening. Da kan man i et demokrati ta konsekvensen av dette, og ta nye retningsvalg.
Jeg er personlig ingen motstander av en tunnel gjennom Killingskaret. Lokale politikere sier også at de vurderer vinteråpen vei over Vegglifjell. Problemet er at administrasjonen i kommunen er klar på at ved en ny kommunedelplan og utvikling av nye reguleringsplaner i Skirvedalen, må kvaliteten på den kommunale veien vurderes. Hvordan kan da i hele tatt lokale politikere vurdere vinteråpen vei over Vegglifjell med økt trafikkgrunnlag, når man kan tenke seg prislappen på en utbedring av hele Skirvedalsvegen. Den er i tillegg eid av kommunen, slik at her vil kommunen sitte med den desidert største kostnaden ved en utbedring, i motsetning til veien over Imingfjell som er eid av fylket/ staten. Det er også å merke seg at araelplanleggere for store grunneiere på Vegglifjell, lager rapporter for Hardangerviddaplanen. Det er vel lov å stille spørsmål hvilken vinkling rapportene får til veiene over Imingfjell og Vegglifjell.
Det lages ulike næringslivsplaner, miljøplaner, planer for bærekraftig turisme osv. De har sikkert gode intensjoner, men resulterer i sysselsetting av byråkrater som etter endt prosjekt får fast stilling i Tinn Kommune, eller blir ansatt i kommunalt eide aksjeselskap. Noen har selvsagt livets rett og gjør en utmerket jobb mens andre burde hatt et mer kritisk søkelys på seg.
Det er i dag fokus på bærekraftige turistdestinasjoner og Tinn kommune jobber for å bli dette. Med stengte veier, Masseuttak langt fra utbyggingsområde på Gaustablikk, lite ladestasjoner for elbil, mangelfulle renovasjonsløsninger, er både listen lang og prislappen høy før dette er på plass. Å kunne påberope seg status som bærekraftig turistdestinasjon, med så mange mangler blir da kun et salgsargument og noen fine prosjektmidler for byråkrater. Dette har ingen ting med bærekraft å gjøre. Det er viktig at ressursene blir satt inn for faktisk gjennomføring av tiltakene.

Jeg tror politikere og byråkrater er godt tjent med at det ryddes i ansvarsfordelingen i politisk utførelse. For noen kan kanskje konklusjoner av dette komme som Julekvelden på kjerringa. Men det trengs uten tvil en ordentlig julevask i korridorene. Dersom ingen viser interesse i å ta en oppvask, er det nok mange som ikke ser noe fremtid for Tinn Kommune og tilliten til det politiske systemet. Det skal være lettere å tro på politikere enn julenissen. Nye skatteregler for pendling, og lengre reisevei vil på sikt kunne føre til mindre pendling og Tinn Kommune vil miste enda flere skattekroner. Finner ikke noen i kommunen skurefillene og vaskebøttene fort frem, er det ikke lange veien til fylkesmannen. Han vil sikkert hjelpe, og se på hvordan Tinn Kommune blir styrt i de ulike sakene og hvordan økonomien flyter.
Den nye fylkesmannen for Telemark Vestfold er Per Arne Olsen, og jeg er trygg på at han er interessert å se på hvordan kommunale institusjoner som får betydelige statlige overføringer utøver sin makt.

Vi trenger en kommunal ledelse som vi veit hva står for i ulike saker. Ikke en kommunestyresal og et byråkrati der sakene er ferdig behandlet ved kjøkkenbordet.

Dette holder ikke i 2019.

Til politikere i Tinn og andre byråkrater vil jeg bare si: Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Ha en fredfull advent og God Jul til alle på begge sider av fjellet
og
Godt Nytt år med mange nye muligheter med nytt fylke…..


Mvh

Olav Eggerud