Annonsørinnhold fra Statens vegvesen

Hva er dette?

Etter nesten 10 års arbeid er de snart ved veis ende

Om ikke lenge står en av de viktigste veiene i Øst-Vest forbindelsen klar. Bli med når vi tar et tilbakeblikk på utviklingen av E134 Damåsen, gjennom nesten 10 års arbeid.

Annonsørinnhold fra

Fredag 3. juli 2020 åpner nye E134 Damåsen - Saggrenda og E134 Mjøndalen - Langebru. Et veiprosjekt som har strukket seg over flere tiår.  Nå er endelig veien som kommer til å bety mye for folket i- og rundt Kongsberg ferdig.

- Dette er en prosess som har pågått siden tidlig 70-tallet. Prosjektet ble faktisk diskutert i 30-40 år før reguleringsplanen sto ferdig i 2012, forteller Tom Hedalen.

Tom Hedalen har vært prosjektleder for E134 Damåsen siden han returnerte til Statens vegvesen i januar 2011. Han forteller at det har vært en lang, men spennende prosess.

- Jeg jobbet tidligere for Statens vegvesen, men ikke med prosjekter av denne størrelsen. Dette er et stort vegprosjekt som kommer til å bety mye for byen og menneskene her, forklarer Hedalen. 

SNART VED VEIS ENDE: F.V. Prosjektleder for E134 Damåsen - Saggrenda, Tom Hedalen sammen med Jonny Løkka, direktør for Teknologiparken. Her under åpningen av veien opp til Teknologiparken.

Vil ha en stor betydning

Den nye E134 fra Damåsen - Saggrenda er etterlengtet og vil ha en stor betydning for Kongsberg og de som tidligere har bodd tett på gamle E134. Målsettingen med veien har hele tiden vært å lede trafikken utenom den tettest befolkede delen av Kongsberg og åpne opp for byutvikling i Kongsberg sentrum.

- Med den nye veien vil det bli betraktelig bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Ikke minst vil de som tidligere har bodd tett på veien merke en stor forbedring av støy, støv og rystelser, påpeker Hedalen og fortsetter:

- Det er mange som bør takkes for at denne veien har blitt virkelighet. Jeg vil gjerne gi en stor takk til Kongsberg og Øvre Eiker kommune for et godt samarbeid gjennom alle disse årene, og ikke minst de berørte naboene og trafikantene. Det kan ikke alltid ha vært enkelt å ha oss som nabo, vi som kommer med store og omfattende anleggsarbeid, sier Hedalen. 

Følg E134 Damåsen - Saggrenda fra start til slutt

JUNI 2015: Fra anleggsstart på Damåsen 18. juni 2015. F.V. Morten Eriksrød fylkesordfører, Vidar Lande daværende ordfører i Kongsberg kommune og Ann Sire Fjæringstad, daværende ordfører i Øvre Eiker kommune.

MAI 2016: Majorplassen bru monteres.

JULI 2016: 1.juli 2016 åpning Trollerudmoenkrysset. Ordfører i Kongsberg kommune, Kari Anne Sand, klipper båndet.

NOVEMBER 2016: Oppstart bygging av Kongsberg bru.

JANUAR 2017: Starter byggingen i Saggrenda.

JUNI 2017: Vegen fra Trollerudmoen forbi Moane og Moanetunnelen i bakgrunnen.

NOVEMBER 2017: Saggrenda bru tar form.

MAI 2018: Dekket på Saggrenda bru støpes

SEPTEMBER 2018: Vegen på Damåsen kommer til syne.

NOVEMBER 2018: Feirer brudekket på Saggrenda bru. På bildet ser vi byens ordfører, Kari Anne Sand med Tsjekkias ambassadør i Norge.

FEBRUAR 2019: Kongsberg bru snart ferdig.

MAI 2019: Sellikdalen fra Steglet.

SEPTEMBER 2019: Rundkjøringskunsten blir til. Kunst av Viel Bjerkeset Andersen.

NOVEMBER 2019: Nye Gomsrudveien får asfalt.

DESEMBER 2019: Byen får lyskryss i Gomsrudveien/Gamle Gomsrudveie.

FEBRUAR 2020: vegen Teknologiparken-Steglet åpner.

APRIL 2020 Brannøvelse Svartåstunnelen.

MAI 2020: Siste finpuss på kunsten i rundkjøringen der åpningen skal skje 3. juli. Kunst av Viel Bjerkeset Andersen.

Et stort og krevende prosjekt

- Fra reguleringsplanen ble vedtatt i Øvre Eiker og Kongsberg kommune i 2012, til første spadetak ble tatt i juni 2015, og nå til åpningsdato 3. juli må jeg si det har vært litt av en reise og jeg er stolt av hva vi har fått til, påpeker Hedalen.

Det har vært en lang prosess fra start til slutt, med mange involverte.

- Det har ikke vært et teknisk komplisert prosjekt, men et krevende et. Hovedsakelig på grunn av størrelsen og at det bygges i et tett befolket og trafikkert område. På det meste har det vært mer enn 600 personer inne å jobbet med denne veien, konstaterer prosjektlederen for en av Norges største veiprosjekter.

Om prosjektet

Den nye E134 starter ved Damåsen i Øvre Eiker kommune. Derfra går vegen fram til Diseplass like sør for dagens E134. Vegen går videre i Kongsbergtunnelen under Gamlegrendsåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen og krysser Lågen over til Sellikdalen.

Det blir bygd en rundkjøring for å knytte sammen Kongsberg Teknologipark og dagens E134/Sandsværveien. Fra Sellikdalen går ny E134 inn i Svartåstunnelen som svinger sørover mot Trollerudmoen. Der bygges det en rundkjøring mot eksisterende E134. Ny E134 går videre mot Moane og inn i tunnel som kommer ut før den krysser over dagens E134. Vegen går så videre over Kobberbergselva gjennom Saggrenda sør, videre i tunnel i Saggrenda vest, før den går sammen med eksisterende E134 ved Kopparvollane.

Hovedstrekningene i vegprosjektet E134 Damåsen - Saggrenda er:

E134 Damåsen–Tislegård

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

E134 Trollerudmoen–Saggrenda

Ved veis ende

Nå nærmer slutten seg for prosjektlederen og etter nesten 10 år står han snart ved veis ende. Det vekker et mangfold av følelser.

- Det er en blanding av stolthet og vemod. Stolthet over å ha fått jobbe sammen med Statens vegvesen, konsulenter, rådgivere og entreprenører  med å levere et trygt og effektivt moderne vegnett, som avlaster trafikksikkerhets- og miljøutfordringene trafikken på E134 har medført gjennom Kongsberg og de bynære områdene i lang tid, forteller Hedalen og fortsetter: 

- Vemod fordi det er et prosjekt som har krevd store deler av mine våkne timer de siste 5-6 årene og alle de menneskene jeg har hatt kontakt med i denne perioden. 

Selv om et prosjekt nærmer seg slutten betyr ikke det nødvendigvis at prosjektlederen skal ligge på latsiden fremover. 

- Parallelt med dette har jeg jobbet med tre andre utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen. En på E134 her i området, et fylkesvei prosjekt i Drammen og Riksveg 36 Bø – Seljord. Disse skal først avsluttes – og etter det får vi se hvilke oppgaver som tilføres meg, smiler prosjektlederen. 

SAGGRENDA BRU: Praktfulle Saggrenda bru i dag.

En litt annerledes markering

Fredag 3. juli er den offisielle åpningen av E134 Damåsen - Saggrenda og E134 Mjøndalen - Langebru. Det var opprinnelig planlagt en stor byfest for å markere åpningen, men på grunn av omstendighetene rundt covid-19 vil åpningen kun være for spesielt inviterte.

- Statens vegvesen ønsker å gå foran som en ansvarlig etat ved å følge regjeringens råd rundt smittevern. Det vil derfor ikke bli noe byfest, men det vil derimot være mulig å følge åpningen på stream. Noe vi håper folk ønsker å gjøre, forteller Hedalen.

På åpningsdagen 3. juli vil også samferdselsminister, Knut Arild Hareide delta. Han skal klippe båndet for å markere åpningen av den nye Øst-Vest forbindelsen.

Del artikkelen på Facebook