Småbarnsang

Mandag 11. februar kl.17:00
Kongsberg kirke
Kirketorget 1, KongsbergÅpne kart
kart
Småbarnsang er et tilbud for barn mellom 1-3 år i følge med en voksen. Vi møtes i Kongsberg kirke annenhver mandag klokken 17:00 for å synge, leke og bevege oss sammen. Vi synger kjente og nye sanger, lærer rim og regler og spiller på enkle rytmeinstrumenter. Tilbudet er tilrettelagt for barn mellom 1-3 år, men det er selvfølgelig lov til å ta med både eldre og yngre søsken. Sangstunden varer ca 30 min og etterpå avslutter vi med å spise kveldsmat sammen. Kveldsmaten koster 40,- pr familie (Vipps).