Klimautfordringene - bidrar kongsbergindustrien?

Mandag 11. februar kl.19:00-20:30
KRONA
KongsbergÅpne kart
kart
Kongsberg Rotary ønsker å sette fokus på de endringene vi må forvente i kjølvannet av klimakrisen. Hva kan vi gjøre for å stå rustet til det som kommer? I dette foredraget setter vi søkelys på kongsbergindustrien. Klarer industrimiljøet i Kongsberg omstillingen til en mer klimavennlig industri? Er det vilje og kompetanse til å satse nytt for å løse de utfordringene klimaendringene gir oss? Svaret er JA! Kongsberg Rotary inviterer til foredrag der representanter fra Kongsberg Gruppen og TechnipFMC vil presentere noen av sine prosjekter. Sted: Hegstad Auditorium, Krona. Gratis inngang. Åpent for alle!