Personalia

Emma Rua Kveseth er 9 år
Emma Rua Kveseth er 9 år
Olav Lintvedt er 14 år
Olav Lintvedt er 14 år
Malin Dalbakk Stenbek er 7 år
Malin Dalbakk Stenbek er 7 år
Sarah Juline Lindvall er 7 år
Sarah Juline Lindvall er 7 år
Malin Dalbakk Stenbek er 7 år
Malin Dalbakk Stenbek er 7 år
Frida Skillberg Sandengen er 18 år
Frida Skillberg Sandengen er 18 år
Gro Gjellerud Grini er 37 år
Gro Gjellerud Grini er 37 år
Ivar Cedervall Haug er 50 år
Ivar Cedervall Haug er 50 år
Kristoffer Wist er 19 år
Kristoffer Wist er 19 år
Tomine Marie Hegna er 8 år
Tomine Marie Hegna er 8 år
Andreas Cornelius Saatvedt er 9 år
Andreas Cornelius Saatvedt er 9 år
Eirik Skullestad er 18 år
Eirik Skullestad er 18 år