Gå til sidens hovedinnhold

Vold og alkohol – det er en sammenheng

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En av fire norske kvinner har opplevd vold eller trusler om vold. Vold i nære relasjoner er et alvorlig folkehelseproblem.

Sammenhengen mellom vold og alkohol er tett. Forskning forteller oss at volden blir grovere og mer alvorlig når voldsutøver har drukket alkohol. Vil vi forebygge vold, så er faktisk en edruelig politikk et konkret og viktig virkemiddel.

Allerede ved inngangen til forrige århundre var kvinnene i Norge seg fullt ut bevisst den nære sammenhengen mellom alkoholbruk og vold. Sterke og modige kvinner satte fylla på dagsorden, en sterk edruskapsbevegelse vokste fram. Som første kvinne talte Betzy Wedel Jarlsberg på en større offentlig demonstrasjon, avholdstoget i 1894. Kvinnene så at menn som drakk tett ofte var brutale. Det ville de ikke akseptere. De la grunnlaget for feministiske bevegelser, som skulle få uvurderlig betydning for samfunnsutviklingen.

For kvinnebevegelsen er ansvarliggjøring av menn når det gjelder vold sentralt og viktig. Fyll kan lett oppfattes som en formildende omstendighet. Derfor kan alkoholens kobling til partnervold bli tabubelagt. Da er det viktig å holde fram at det alltid er den som slår som er ansvarlig for slaget. Alkohol er verken en nødvendig eller tilstrekkelig grunn for å utøve vold. Men alkohol fremmer vold når også andre risikofaktorer er til stede.

Som samfunn må vi gjøre langt mer for å bekjempe vold – på mange fronter. Det handler ikke minst om holdninger og respekt. Likevel; ettersom alkohol er en viktig risikofaktor, har faktisk våre valg i alkoholpolitikken en direkte påvirkning på i hvilke grad mennesker utsettes for vold, og hvor grov volden er.

En restriktiv politikk som tar sikte på å dempe forbruket er også et godt tiltak for å minske risikoen for vold. Det er godt dokumentert at høye priser kan dempe forbruket. Mange studier har funnet at omfanget av vold i nære relasjoner har direkte sammenheng med tilgjengelighet til alkohol. Norge har en restriktiv alkoholpolitikk, men den er under press. Selv om vold mot kvinner er et alvorlig problem i vårt land, er omfanget langt lavere enn i mange andre land.

Tiltak som begrenser alkoholens tilgjengelighet, har god forebyggingseffekt – ikke minst på voldsproblematikk. La oss fortsette med det som virker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.