Vurderer lokale tiltak for å redde næringslivet

Nore og Uvdal kommune skal vurdere å sette i gang lokale tiltak for å redde næringslivet.