Onsdag kom nyheten om katastrofetall for Vy Express, og at bussene i retning Oslo innstilles fra mandag. Nå reagerer ordførerne Kari Anne Sand (Kongsberg), og Gry Fuglestveit (Notodden) og Bengt Halvard Odden (Hjartdal).

Ført i pennen av Fuglestveit, så ber nå trioen om rast svar fra Solberg vedrørende busstilbud Oslo-Notodden, Notodden-Oslo. Bussen som mange på Kongsberg i alle år har brukt til hovedstaden.

Les hele brevet her

De er klare på i sitt brev til statsministeren at de er lojale overfor regjeringens tiltak under koronapandemien. De er også klar over at det advares mot kollektiv transport, og at dette også ramme hele kollektivnæringen.

«Vi har forståelse for at busselskap og andre som kjenner på at næringsgrunnlaget nå forsvinner gjør tiltak. Men når det gjelder tiltak som er absolutt nødvendig for at enkeltindividet skal kunne overleve covid-19 med arbeid, skole og annet, da mener vi staten må være tydelige på at det skal være kollektive tilbud så langt det er mulig i hele landet», skriver Fuglestveit.

– Kan ikke sitte stille

Men de er ikke enige i at Vy nå kan Oslo-Notodden-Oslo innstilles mandag 16. november, selv om dette begrunnes med covid-19 og lave passasjertall. Ordførerne vil ikke sitte stille å se på at dette kollektivtilbudet nå forsvinner.

«Vi er et knutepunkt i vår region i Notodden og i Kongsberg. Vi har innbyggere i form av pendlere, elever, studenter, mennesker som ikke har førerkort som har buss som eneste alternativ. Fra mandag har de ingen alternativer!», understreker Fuglestveit.

Hun viser til at ekspressbussen fra Vestlandet ikke kan anvendes som argument da denne bussen også har vært innstilt i pandemien.

Hundrevis av pendlere fra Notodden

«Kongsberg næringspark har flere hundre arbeidere som pendler fra Notodden-regionen hver dag. Flere rammes nå, og presses over til bil om de har den muligheten. Kongsberg er avhengig av at arbeidere fra vår region kommer seg til jobb» står det i brevet.

Notoddens ordfører Gry Fuglestveit skriver at hun fredag snakket med videregående elever på Notodden som bor i Kongsberg. De hadde ikke førerkort, og kommer seg ikke til Notodden videregående skole fra mandag av.

«Naturlig nok var de fortvilte! Vi kan bruke oss selv som eksempel: Ordfører i Hjartdal har ikke førerkort pga. synsnedsettelse. Det betyr at han ikke kommer på møter i området via buss», fortsetter ordføreren, og legger til at selv om han kan ta taxi, så er det et dårlig signal at man blir presset over på løsninger som for de fleste ikke er økonomisk aktuelle.

«Vi ber om hurtig tilbakemelding, da bussen allerede fra mandag av har signalisert at samtlige 10 avganger innstilles!», skriver Gry Fuglestveit i brevet som er signert alle de tre ordførerne.

Les hele brevet her