En av disse var bomplasseringen på Meheia. Fremskrittspartiet er som kjent imot enhver bominnkreving, og i særdeleshet når den rammet så meningsløst urettferdig som ved plasseringen av den nye bommen på Meheia.

Hoff skriver:

«Et eksempel hvor sentrale politikere måtte opplyses og bearbeides var bomflyttingen på Meheia, og hvor jeg fikk anledning til å spille en aktiv rolle. Det var naturlig å arbeide tett med stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), som jeg hadde samarbeidet nært med vedr. Kongsberg sykehus. Han var som vanlig svært aktiv og til å stole på, men han tilhørte opposisjonen.

Det ble etter en stund klart at han ikke hadde den nødvendige kontakten med statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet. Dale representerte Frp.

Vi drøftet saken i Kongsberglista og tok deretter kontakt med stortingsrepresentant Morten Wold fra Frp, som også hadde vært med på et innledende møte i Samferdselsdepartementet, som Lundteigen hadde ordnet.

Jeg hadde ukentlig kontakt med Wold, både i Stortinget og per telefon. Han hadde igjen ukentlig kontakt med statsråden og hans statssekretær. Etter mange ukers arbeid nådde vi målet.

Morten Wold gjorde en betydelig innsats.»

Jeg er glad for at Morten Wold representerer Frp fra Buskerud valgkrets på Stortinget. Han er en ombudsmann som alltid arbeider utrettelig for å bistå i lokale og vanskelige saker. Ikke et vondt ord sagt om Lundteigen, men han fremstår ofte som en som lover å ordne opp, men som ikke når frem til målstreken.

Faktisk kan man si at det var Fremskrittspartiets Morten Wold som ordnet opp i denne saken. Bommen ble flyttet, takket være et stort, lokalt engasjement – som Wold kjempet gjennom på nasjonalt hold. Det bør være verdt å huske på når velgerne skal avgi sin stemme i september.